Seznam ohýbaných nástrojů pro čtvercové a obdélníkové profily

Ohyb obdelnik

D – Vnější průměr trubky
t – Tloušťka stěny profilu  
A – Vnější rozměr profilu
B –  Vnější rozměr profilu
R – Střední poloměr ohybu
Lmin. – Minimální vzdálenost mezi ohyby

A B R t L min
15 30 77.5 2.5 80